Privacyverklaring

In onderstaande privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden wij deze gebruiken en bij wie u terecht kunt wanneer u over deze zaken vragen heeft. Wij vinden het belangrijk dat u goed op de hoogte bent en vragen u deze informatie goed door te lezen.

Privacyverklaring (pdf, 225kb)